وزنه برداری

خبرنگاران مولایی: به دنیای قهرمانی باز می گردم

تهران- خبرنگاران- داستان زندگی ملی پوش فوق سنگین وزنه برداری ایران با تراژدی پیوند خورده است، اتفاقی که بهادر مولایی آن را ناشی از تصمیم چند نفر آدم خاص می داند. او می گوید: تصمیم دارم که به دنیای قهرمانی بازگردم.

1 تیر 1399

رضایی: کاروان اعزامی به پارالمپیک توکیو در 8 رشته نهایی می گردد

به گزارش خبرنگاران، حذف 34 سهمیه کسب شده ورزش ایران برای حضور در بازی های پارالمپیک که توسط گروه ورزش خبرنگاران اطلاع رسانی شد واکنش های تندی از سوی اهالی ورزش جانبازان و معلولان و به خصوص آن دسته ورزشکاران و مربیانی که مورد هدف بودند، در پی داشت تا جایی...

10 فروردین 1399